Informacija za jedinice lokalne samouprave o obukama Direkcije za evropske integracije

28.Feb.2023.
dei

Direkcija za evropske integracije u martu 2023. godine organizuje sljedeće obuke:

- Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 8.3.2023. i 9.3.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 3.3.2023. godine

 

- Programi teritorijalne saradnje

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 15.3.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 10.3.2023. godine

 

- Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 17.3.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 14.3.2023. godine

 

- Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 22.3.2023. i 23.3.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: BRČKO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 17.3.2023. godine

 

- Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 29.3.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 24.3.2023. godine

 

Sve detaljnije informacije o obukama i načinu prijave za svaku od obuka dostupne su na sljedećem linku: https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7?page=1