Obavještenje o održavanju 6. sjednice Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

25.Jan.2023.
SOGFBIH

Šesta sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine će se održati 31.01.2023. godine u hotelu „BLANCA“ na Vlašiću (Travnik), sa početkom u 11.00 sati.

Članovi Predsjedništva Saveza će ovom prilikom biti upoznati sa zaključcima sa održanih sjednica skupštinskih Komisija Saveza o različitim pitanjima od značaja za jedinice lokalne samouprave.

Predsjedništvo će biti informisano o iskazanoj spremnosti Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope na molbu Saveza za podršku Kongresa u cilju usklađivanja potrebnih zakonskih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prezentovat će se informacija sa sastanka predsjednika Saveza i direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa presudom Ustavnog suda FBiH broj: U-12/22 od 12.10.2022. godine.

Predsjedništvo će biti informisano o reviziji modela sufinansiranja sistema obuke u jedinicama lokalne samouprave u FBiH.

Također će se prezentovati informacija sa sastanka na temu Zakona o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo održanom 19.01.2023. godine, kao i informacija o projektu konsultacija članica u vezi razvoja modela “Lokalizacija sistema mjerenja rezultata rada“.

Ovom prilikom će biti najavljena i zajednička sjednica Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Republike Srpske koja je planirana za mjesec april/travanj ove godine.

IZJAVE ZA MEDIJE SU PLANIRANE ZA 13.00 SATI