Osnovana Mreža lokalnih i regionalnih vlasti jugoistočne Evrope - Nalas

29.Apr.2021.
Datum događaja
27.05.2021, Cijeli dan
27.05.2022, Cijeli dan
27.05.2023, Cijeli dan
27.05.2024, Cijeli dan
27.05.2025, Cijeli dan
Nalas

Savez općina i gradova FBiH 27.05.2004. godine, zajedno sa drugim savezima lokalnih vlasti iz regije osniva Mrežu nacionalnih asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope - Nalas, čime postaje član - osnivač Nalas-a.

http://www.nalas.eu/