Poziv za konsultantske usluge

23.Feb.2021.

U sklopu projekta SoRi II (Social Rights for Vulnerable Groups), radi se na jačanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave kako bi se pružila pomoć i podrška najugroženijim grupama stanovništva u FBiH.

Savez općina i gradova Federacije BiH potražuje stručnu nevladinu organizaciju/pružaoca savjetodavnih usluga koji će u općini Jajce provesti socijalno mapiranje koristeći metodologiju koju je razvio GIZ (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju).

Opći cilj zadatka je doprinijeti socijalnoj inkluziji ranjivih grupa, poboljšanju kvalitete života kao i jačanju socijalne kohezije na lokalnom nivou promovisanjem lokalizacije Agende 2030 i njenih ciljeva,posebno principa Nikoga ne zapostaviti (LNOB – Leave No One Behind) na općinskom nivou.

Produžen rok za prijave do 26.02.2021.

U prilogu ispod možete pronaći Opis poslova za NVO/pružaoca savjetodavnih usluga, kao i dodatne dokumente.

Ponude je potrebno dostaviti na savez@sogfbih.ba