Vodič za zaduživanje jedinica lokalne samouprave i najnovija događanja u državama jugoistočne Evrope

 

"Vodič za zaduživanje jedinica lokalne samouprave i najnovija događanja u državama Jugoistočne Evrope" izrađen je u okviru Radne grupe za fiskalnu decentralizacuju Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) u okviru projekta Lokalno zaduživanje, koji je finansirao Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu (ORF) Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ).

 

Savez općina i gradova FBiH će svojim članicama dostaviti ovaj Vodič, te će u svrhu njegove promocije održati koferenciju na temu Zaduživanje jedinica lokalne samouprave kojoj će prisustvovati načelnici općina iz FBiH, te pomoćnici načelnika za finansije. Vodič je dostupan za download na stranici Saveza općina i gradova FBiH klikom na sljedeći link:

Vodič za zaduživanje jedinica lokalne samouprave