Dokumenti

Naslov Vrsta Format Datum Sortiraj uzlazno
Model etičkog kodeksa gradskog općinskog vijeća Pravilnici docx/49.69 KB 12.10.2023.
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ref odn ovlasteni lab za ispitivanje vod, sadrzaj i nacin davanja ovlastI Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/117.21 KB 19.02.2021.
Pravilnik o uvjetima i krit koja mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumen na osnovu koje se izdaju vodni akti Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/237.65 KB 19.02.2021.
Pravilnik o utvrdivanju podrucja podloznih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/282.63 KB 19.02.2021.
Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/58.3 KB 19.02.2021.
Pravilnik o sadrzaju, obliku, uslovima, nacinu izdavanja i cuvanja vodnih akata Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/219.26 KB 19.02.2021.
Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodenja evidencije i dostavljanja podataka o kolic zahvac v Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/206.47 KB 19.02.2021.
Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljistu Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/235.29 KB 19.02.2021.
Pravilnik o nacinu odrediv granice vod dobra i o postupku utvrd pripad zemlj cestice jav vod dobru Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/117.8 KB 19.02.2021.
Pravilnik o nacinu i uvjetima ogranc prava koristenja jav vod dobra Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/135.75 KB 19.02.2021.
Pravilnik o nac utvrd uslova za odredivanje zona sanit zastite i zastitnih mjera za izvorista vode za jav vodosnadb stanovnist Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/201.16 KB 19.02.2021.
Pravilnik o nac odrediv ekoloski prihvat protoka Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/166.67 KB 19.02.2021.
Pravilnik o monit u podruc podloznim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/269.85 KB 19.02.2021.
Pravilnik o minimumu sadrzine opceg akta o odrzav, korist i osmatranju vod objek Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/509.59 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nacinu odred ekoloski prihvatljivog protoka Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/123.2 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjeni pr o usl koje moraju ispunjavati ref odnosno ovlast labor za ispitiv voda, sadrzaj i nacin dav ovl Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/70.47 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjeni pr o usl koje moraju ispunj ref odn ovlast laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/66.03 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjeni Pr o sadrzaju, obliku, uslovima, nacinu izdavanja i cuvanja v akata Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/123.61 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama Pr o uvjetima koje moraju ispunjavati ref odnosno ovlast lab za ispit v, sadr i nac davanja ovlasti Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/137.64 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama Pr o uvjetima i krit koje moraju zadov ovlast pravne osobe za obavljanje strucno-tehnickih poslova iz nadl agenc za v i nac izdavanja ovlast Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/29.48 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama pr o uvjetima i krit koje mora ispunjavati spec pravna osoba za provedbu mjera otklanjanja ili sprečavanja zagad v Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/61.69 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pr o uslovima koje moraju ispunjavati ref, odn ovlast lab za ispitivanje v, sadr i nac davanja ovlasti Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/137.64 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pr o postupcima i mjerama u slucajevima akc na vodama i obalnom vodnom zemljištu Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/239.47 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pr o nacinu obrac, postupku i rokovima za obrac i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/108.37 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pr o nacinu obrac, postupku i rokovima za obrac i placanje i kontroli izmirivanja obaveza Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/82.46 KB 19.02.2021.
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati ref, odnosno ovlast lab za ispitivanje v, sad i nac davanja ovlasti Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/128.88 KB 19.02.2021.
Pravilnik o elektronskom poslovanju Pravilnici pdf/383.43 KB 16.08.2020.
Procedura kreiranja, potpisivanja, slanja, prijema i provjere digitalnih dokumenata Pravilnici pdf/304.02 KB 16.08.2020.
Procedura podnošenja zahtjeva i odobrenja digitalnog potpisa Pravilnici pdf/323.33 KB 16.08.2020.