Procjena uticaja projekta na okoliš - upravljanje otpadom