Procedura kreiranja, potpisivanja, slanja, prijema i provjere digitalnih dokumenata