Prezentacija sa Konferencije o problemima u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja sa aspekta lokalnih zajednica