Odluka o elektronskom poslovanju u internoj komunikaciji