Lista zgrada na koje se ne odnose obaveze ispunjenja minimalnih zahtjeva za energijske karakteristike zgrada