Izrada akcionog plana implementacije općinske strategije za mlade Federacije BiH (PDF Prezentacija)