Analiza uticaja pandemije

Dokument Veličina
Analiza uticaja pandemije.pdf 4.27 MB

Analiza utjecaja pandemije koronavirusa na financijsku poziciju jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Sarajevo 2022.

Kategorija javnog dokumenta
Lokalne finansije
Vrsta javnog dokumenta
Priručnici
Publikacije
Tijela i organi saveza
Stručna služba Saveza