Analiza stanja jednakosti i ravnopravnosti polova i nacrt izrade akcionog plana općine (PDF Prezentacija)