Analiza regulatornog statusa mjesnih zajednica u 11 partnerskih JLS

Analiza regulatornog statusa mjesnih zajednica u 11 partnerskih jedinica lokalne samouprave i preporuke za poboljšanje i/ili prilagođavanje zakonodavnog okvira rodno osjetljivim modelima vizije mjesnih zajednica koja je izrađena u okviru Projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, oktobar 2022. godine.

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ provodi UNDP u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, a finansiran je od strane Vlade Švicarske i Švedske.

Kategorija javnog dokumenta
Pravni okvir lokalne samouprave
Vrsta javnog dokumenta
Ostalo
Tijela i organi saveza
Stručna služba Saveza