Baza konsultanata

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je uz finansijsku podršku Švedske razvojne agecije – Sida, kroz projekat “Razvoj kapaciteta saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini - CDMA”, izradio bazu konsultanata za teme i oblasti od značaja za rad općinskih/gradskih službi, kao i izabranih predstavnika (načelnika/gradonačelnika i vijeća).

Baza konsultanata koja je pred vama predstavlja dopunjenu i usavršenu bazu konsultanata koju je Savezu ustupila partnerska organizacija – UNDP i Projekat GAP.
Namjera formiranja ovakve baze jeste da se na jednom mjestu nađu sva relevantna pravna i fizička lica koja su, kroz svoj angažmana, spremna i sposobna da pomognu i unaprijede rad lokalnih zajednica.

Baza se popunjava po principu samoregistriranja uz superviziju Saveza, te kao ovakva nije konačna, već se svakodnevno ažurira shodno razvoju konsultantskog tržišta.

Bazi konsultanata možete pristupiti ovdje.