Centar za Energetsku efikasnost

ee

- Info radionica za projekt ugradnje solarnih sistema privukla veliki broj građana Mostara (11.11.2022.)

https://www.mostar.ba/info-radionica-za-projekt-ugradnje-solarnih-sistema-privukla-veliki-broj-gradana-mostara/

- Informativne sesije o predstojećem pozivu za podnošenje prijava za implementaciju projekata manjeg obima iz oblasti energije, transporta i klime

http://sogfbih.ba/vijest/informativne-sesije-o-predstojecem-pozivu-za-podnosenje-prijava-za-implementaciju-projekata

- Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju projekata malog obima (pilot projekata) iz oblasti energetike, saobraćaja i klime

http://sogfbih.ba/vijest/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-realizaciju-projekata-malog-obima-pilot-projekata-iz

- Provedba mjera energetske efikasnosti na još 11 javnih objekata u Kantonu Sarajevo

https://www.undp.org/bs/bosnia-herzegovina/news/provedba-mjera-energetske-efikasnosti-na-jos-11-javnih-objekata-u-kantonu-sarajevo

- Poziv za JLS za prijavu na EU program razmjene o inovativnom finansiranju

http://sogfbih.ba/vijest/poziv-za-jls-za-prijavu-na-eu-program-razmjene-o-inovativnom-finansiranju

- Obraćanje Predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen tokom posjete BiH / predviđeno 70 miliona eura za saniranje posljedica većih cijena energenata za privredu i ugrožena domaćinstva upravo ovdje u Bosni i Hercegovini

https://europa.ba/?p=76250

- Prezentacija prednosti i potencijala energetske efikasnosti Projekat "Zeleni ekonomski razvoj"

https://www.undp.org/bs/bosnia-herzegovina/news/prezentacija-prednosti-i-potencijala-energetske-efikasnosti