EU Integracije i međunarodni odnosi

EU obuke
22.05.2024.
- Poziv na učešće u YEP program (Program mladih izabranih političa...
EU Projekti
22.05.2024.
- Vodič za finansijske instrumente EU 2021 - 2027. ...
EU Info Centar
31.10.2022.
- Jacanje kapaciteta JLS za pripremu projekata (12.03.202...
CLRAE
19.01.2018.
Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeće Evrope (CLRAE) je politički orijentisana organizacij...
Nalas
22.04.2014.
NALAS je mreža asocijacija i lokalnih vlasti jugoistočne Evrope, koji danas okuplja 15 asocijacij...
CEMR
20.03.2014.
CEMR (Vijeće evropskih općina i regija)...