Finansijsko savjetovanje

U okviru Stručne službe Saveza općina i gradova FBiH uspostavljen je novi servis:

FINANSIJSKO SAVJETOVANJE

Ovu uslugu Savez općina i gradova FBiH nudi svojim članicama i ista ima za cilj dati odgovore na upite od strane članica iz date oblasti.

Članice Saveza će biti u mogućnosti slati upite finansijskom savjetovanju putem e-maila, fax-a ili putem pošte.

 

FINANSIJSKO SAVJETOVANJE

Vaše upite možete slati putem e-maila na

selma@sogfbih.ba,

broj faxa: 033 216 502, 033 552 810

ili poštom na adresu:

Finansijsko savjetovanje
Savez općina i gradova FBiH
Musala 5/1
71000 Sarajevo