U Sarajevu održana panel diskusija o garanciji lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine

26.Apr.2024.

U Sarajevu je 25.4.2024. godine održana panel diskusija pod nazivom "Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Europske povelje o lokalnoj samoupravi". Cilj panel diskusije je pokretanje procesa šire rasprave sa svrhom konačnog rješenja otvorenih pitanja koja u nekim slučajevima predstavljaju prepreku za međusobno uvažavanje i saradnju organa vlasti u jedinicama lokalne samouprave.

sastanak10.07.2024
Sedmi po redu sastanak Mreža koordinatora/ica za rad sa mjesnim zajednicama u zajedničkoj organiz...Pročitaj više
Vijest | 11.07.2024.
javne konsultacije
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo je Prednacrt zakona o v...Pročitaj više
Vijest | 08.07.2024.
javni poziv
Savez općina i gradova Federacije B...Pročitaj više
Vijest, Javni poziv | 28.06.2024.