Informacija za jedinice lokalne samouprave o aktuelnim webinarima za JLS u organizaciji DEI-a

15.Oct.2021.

Direkcija za evropske integracije (DEI) u narednom periodu organizuje sljedeće obuke/webinare:

20. i 21. oktobar
„Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva“
Rok za prijavu: 15. 10. 2021.

27. i 28. oktobar
„Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije“
Rok za prijavu: 22. 10. 2021.

3. novembar
„Komuniciranje o procesu evropskih integracija“
Rok za prijavu: 29. 10. 2021.

Tbilisi
Vijeće Evrope poziva praktičare lokalnih vlasti i civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovi...Pročitaj više
Vijest | 19.10.2021.
Brdo pri Kranju
Na samitu EU - Zapadni Balkan 6. oktobra istaknut je strateški značaj regiona za Uniju....Pročitaj više
Vijest | 19.10.2021.
Obuka Mostar 18.10.2021
U okviru "Projekta integriranog lokalnog razvoj (ILDP)" Savez općina i gradova Federacije Bosne i...Pročitaj više
Vijest | 19.10.2021.
Webinar
Direkcija za evropske integracije (DEI) u narednom periodu organizuje sljedeće obuke/webinare:...Pročitaj više
Vijest | 15.10.2021.