U Sarajevu održana panel diskusija o garanciji lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine

26.Apr.2024.

U Sarajevu je 25.4.2024. godine održana panel diskusija pod nazivom "Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Europske povelje o lokalnoj samoupravi". Cilj panel diskusije je pokretanje procesa šire rasprave sa svrhom konačnog rješenja otvorenih pitanja koja u nekim slučajevima predstavljaju prepreku za međusobno uvažavanje i saradnju organa vlasti u jedinicama lokalne samouprave.